Jak obliczyć pole i obwód trapezu? Egzamin 8 klasisty 2022 | Matfiz24.pl - Marek Duda


Więcej testów na: Egzamin ósmoklasisty matematyka 2022. Zadanie 15 Na rysunku przedstawiono trapez zbudowany z trzech jednakowych trójkątów prostokątnych o przyprostokątnych długości 3 cm i 4 cm. Zadanie dotyczące obliczania pola i obwodu trapezu.
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Gmfc2FXQ-HQ