Prognozy Nostradamusa na 2023: Wojna, głód i kataklizmy! - InneMedium


Uważa się, że Nostradamus dokładnie przewidział przełomowe wydarzenia, takie jak dojście do władzy Adolfa Hitlera, II wojna światowa, 11 września i rewolucja francuska, które ukształtowały nasz świat. Francuski mistyk astrolog napisał 6338 proroctw, w tym
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=yGyJZFU1k-E