Księga Hioba || Rozdział 14 - Langusta na palmie


Przeczytajmy razem całe Pismo Święte! Od 1 października 2020 czytamy Pismo Święte, codziennie 1 rozdział życiodajnego SŁOWA BOGA. Wykorzystano Najnowszy przekład Pisma Świętego z komentarzem opracowany przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzys
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=kqdXRICdUuw