Wystąpienie Prezydenta RP podczas 77. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Prezydent RP Andrzej Duda


– Jestem przekonany, że Ukraina zwycięży. Że uchodźcy wrócą do swoich domów, że Ukraina będzie odbudowana, że jej międzynarodowo uznane granice zostaną przywrócone. Mój kraj, Polska, łącząc siły ze swoimi Sojusznikami zrobi wszystko, by tak się stało – mó
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=dSwl9knXHxo