Zielone Pastwisko 8.09.2022 „URODZINY MARYI" Mt 1, 1 16. 18 23 o. Piotr Kleszcz OFM Conv. - Archidiecezja Łódzka


Mt 1, 1 16. 18 23 \"Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; A
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=yxMLThsbwIk