Zielone Pastwisko 10.09.2022 „DOM NA SKALE" Łk 6, 43 49 o. Piotr Kleszcz OFM Conv. - Archidiecezja Łódzka


Łk 6, 43 49 \"Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny ni
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Hbw_hwu1jkE