Zielone Pastwisko 13.09.2022 „CUD W NAIN" Łk 7, 11 17 o. Piotr Kleszcz OFM Conv. - Archidiecezja Łódzka


Łk 7, 11 17 \"Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=u7cha0DZ0zg