Zielone Pastwisko 14.09.2022 „WOKÓŁ KRZYŻA" J 3, 13 17 o. Piotr Kleszcz OFM Conv. - Archidiecezja Łódzka


J 3, 13 17 \"Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wi
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=bjUp8XYkzDw