Zielone Pastwisko 15.09.2022 „MATKA BOLESNA" J 19, 25 27 o. Piotr Kleszcz OFM Conv. - Archidiecezja Łódzka


J 19, 25 27 \"Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł d
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Fu_xqfbXQOA