Ochrona dzieci w telewizji i internecie – skuteczna samoregulacja rynku konferencja KRRiT - Blogpressportal


Konferencja prasowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Wśród prelegentów obecni byli przedstawiciele rynku sygnatariusze Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie ochrony małoletnich w audiowizualnych
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=bvcUQBKlzrQ