NA ŻYWO: Ukraina w ramach Rzeczpospolitej Obojga Narodów Fundacja im. Janusza Kurtyki - Blogpressportal


Relacje polsko ukraińskie. Ukraina w ramach Rzeczpospolitej Obojga Narodów Fundacja i. Janusza Kurtyki Moderator: dr Artur Goszczyński Paneliści: prof. Wiktor Brekhunenko dr Piotr Kroll
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=4eHLwJ8y8yI