Obawy rolników - Radio Maryja


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Lp8MSXSrNJ8