Zielone Pastwisko 23.09.2022 „OPINIA LUDZKA" Łk 9, 18 22 o. Piotr Kleszcz OFM Conv. - Archidiecezja Łódzka


Łk 9, 18 22 \"Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwy
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=9qbTiV2euWM