Nietypowe portrety Witkacego shorts - emce□


Wszystkie przedstawione obrazy znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie i są częścią wystawy \"Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia\".
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=qTKJdUP2iH4