Zielone Pastwisko 24.09.2022 „NIE ROZUMIEM, ALE UFAM" Łk 9, 43b 45 o. Piotr Kleszcz OFM Conv. - Archidiecezja Łódzka


Łk 9, 43b 45 \"Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte p
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=pYtbyyFeMDo