Zielone Pastwisko 22.11.2022 „ŚPIEW I MUZYKA KOŚCIELNA ŚW. CECYLIA" EF 5, 18 19 o. Piotr Kleszcz - Archidiecezja Łódzka


EF 5, 18 19 \"...Napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.\" #ZielonePastwisko​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=dKgLzI2N4OM