Księga Psalmów || Psalm 34 - Langusta na palmie


śpiew: Rafał Maciejewski Przeczytajmy razem całe Pismo Święte! Od 1 października 2020 czytamy Pismo Święte, codziennie 1 rozdział życiodajnego SŁOWA BOGA. Wykorzystano Najnowszy przekład Pisma Świętego z komentarzem opracowany przez Zespół Biblistów Pols
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=1fxrpveA0JQ