W odcinku programu Darz Bór… - TVDarzBor


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=XCJF7G-Q-Mg