Przemoc rówieśnicza wsparcie psychoterapeutyczne dzieci i nastolatków dr Anna Kubiak - Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS


Przemoc rówieśnicza może mieć różne konsekwencje dla zaangażowanych w nią dzieci i nastolatków. Choć profilaktyka i minimalizowanie skutków bullyingu wymagają wielopoziomowego działania, to w wystąpieniu poruszona zostanie głównie problematyka oddziaływań
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=5kA_Kdal7ck