XV Międzynarodowy Kongres ,,Katolicy a wojna i pokój”: ks. kard. Gerhard L. Müller - Radio Maryja


Temat: Czy istnieje wojna sprawiedliwa? Prelegent: ks. kard. Gerhard L. Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012 2017
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Ud_EWH17zVk