XV Międzynarodowy Kongres ,,Katolicy a wojna i pokój”: o. prof. Andrzej Wodka CSsR - Radio Maryja


Temat: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5,9) Prelegent: o. prof. Andrzej Wodka CSsR, prezes Agencji Stolicy Apostolskiej ds. Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnyc
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=yqlTesZIq4k