Wstyd - Panna Joanna


Książka „Wstydź się!”   Bezpłatny fragment „Wstydź się”   Partnerem odcinka jest wydawnictwo Insignis. W filmie wykorzystano fragmenty: Visualization Level Up Łukasza Jakóbiaka Bowling for Columbine
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=yNQhAdcs5-A