8 PACZEK ZA 125K NA TOTS LA LIGA! JEST WALKOUT!!!

UŻYJ KODU ADRYANYT I OTWÓRZ SKRZYNKĘ ZA DARMO! ► FACEBOOK ► GRUPA WIDZÓW ► SNAPCHAT ► adryanoooooo BIZNES MAIL WSPÓŁPRACA / BUSINESS MAIL (COOPERATION) ► PACZEK LIGA! WALKOUT!!!

Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UC37XE03mQhOWQzvsu1M-ofA