Wynik wyszukiwania dla: Kleszcz

wides.pl QQtUKkD4Whg

Zielone Pastwisko 19.09.2021 „WYŚCIG SZCZURÓW” Mk 9, 30 37 o. Piotr Kleszcz OFM Conv.
 • 12 godz. temu
 • 03:35

Mk 9, 30-37 "Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im:...

wides.pl pGYgUxQvEdc

Zielone Pastwisko 18.09.2021 „MĄDRY UPÓR ŚW. STANISŁAWA” Łk 2, 41 52 o. Piotr Kleszcz OFM Conv.
 • 1 dni temu
 • 03:00

Łk 2, 41-52 "Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy...

wides.pl oCCp5gOSuEE

Zielone Pastwisko 17.09.2021 „STYGMATY ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU” Łk 9, 23 26 o. Piotr Kleszcz
 • 2 dni temu
 • 07:14

Łk 9, 23-26 "Jezus mówił do wszystkich: "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie...

wides.pl -GP3_7t5irw

Zielone Pastwisko 16.09.2021 „DAROWAŁ JEJ BO BARDZO UMIŁOWAŁA” Łk 7, 36 50 o. Piotr Kleszcz
 • 3 dni temu
 • 06:46

Łk 7, 36-50 "Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta,...

wides.pl YSOs2KUgOzc

Zielone Pastwisko 15.09.2021 „MATKA BOLESNA” J 19, 25 27 o. Piotr Kleszcz OFM Conv.
 • 4 dni temu
 • 06:26

J 19, 25-27 "Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę...

wides.pl U0XQhBAOZRA

Zielone Pastwisko 14.09.2021 „WOKÓŁ KRZYŻA” J 3, 13 17 o. Piotr Kleszcz OFM Conv.
 • 5 dni temu
 • 04:27

J 3, 13-17 "Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. Jak Mojżesz...

wides.pl zOnff-AdLC0

Zielone Pastwisko 13.09.2021 „JEZUS DOWÓDCA” Łk 7, 1 10 o. Piotr Kleszcz OFM Conv.
 • 6 dni temu
 • 04:05

Łk 7, 1-10 "Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do słuchającego Go ludu, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego...

wides.pl tnQ0nTfvWKY

Zielone Pastwisko 12.09.2021 „WCHODZISZ W TO?” Mk 8, 27 35 o. Piotr Kleszcz OFM Conv.
 • 1 tyg temu
 • 07:17

Mk 8, 27-35 "Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu...

wides.pl woGTapvBvFM

Zielone Pastwisko 11.09.2021 „DOM NA SKALE” Łk 6, 43 49 o. Piotr Kleszcz OFM Conv.
 • 1 tyg temu
 • 06:58

Łk 6, 43-49 "Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc...

wides.pl FU7awPIHdzc

Zielone Pastwisko 10.09.2021 „DWA LUSTRA” Łk 6, 39 42 o. Piotr Kleszcz OFM Conv.
 • 1 tyg temu
 • 06:25

Łk 6, 39-42 "Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa...