Wynik wyszukiwania dla: Pastwisko

wides.pl gvqKQg-pif4

Zielone Pastwisko 6.12.2022 „JESTEŚ UPRAGNIONYM DZIECKIEM BOŻYM" Mt 18, 12 14 o. Piotr Kleszcz
 • 1 godz. temu
 • 04:56

Mt 18, 12-14 "Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi...

wides.pl GvtPZ1s71Kk

Zielone Pastwisko 5.12.2022 „DOBRE WIEŚCI" Łk 5, 17 26 o. Piotr Kleszcz OFM Conv.
 • 1 dni temu
 • 05:05

Łk 5, 17-26 "Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei,...

wides.pl jyqhTwEs_C4

Zielone Pastwisko 4.12.2022 „PRZYGOTUJ DROGĘ" Mt 3, 1 12 o. Piotr Kleszcz OFM Conv.
 • 2 dni temu
 • 06:07

Mt 3, 1-12 "W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo...

wides.pl RZOTmv36ano

Zielone Pastwisko 3.12.2022 „KOCHAJ I JUŻ" Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6 8 o. Piotr Kleszcz OFM Conv.
 • 3 dni temu
 • 05:53

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8 "Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył...

wides.pl 7tNXWSf-I-E

Zielone Pastwisko 2.12.2022 „NIE WIDZISZ?" Mt 9, 27 31 o. Piotr Kleszcz OFM Conv.
 • 4 dni temu
 • 06:22

Mt 9, 27-31 "Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!» Gdy wszedł do domu,...

wides.pl CcQ45CQ5Iws

Zielone Pastwisko 1.12.2022 „BUDUJ NA SKALE" Mt 7, 21. 24 27 o. Piotr Kleszcz OFM Conv.
 • 4 dni temu
 • 04:05

Mt 7, 21. 24-27 "Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto...

wides.pl 0r8rS7_5D8o

Zielone Pastwisko 30.11.2022 „ZOSTAW TE SIECI ŚW. ANDRZEJ" Mt 4, 18 22 o. Piotr Kleszcz OFM Conv
 • 4 dni temu
 • 03:40

Mt 4, 18-22 "Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć...

wides.pl OS0Cq68nVB4

Zielone Pastwisko 29.11.2022 „ŚWIĘCI FRANCISZKAŃSCY" Mk 10, 17 21 o. Piotr Kleszcz OFM Conv.
 • 4 dni temu
 • 05:39

Mk 10, 17-21 "Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: "Nauczycielu dobry, co mam...

wides.pl aCAGuIZltro

Zielone Pastwisko 28.11.2022 „TAK JEST!" Mt 8, 5 11 o. Piotr Kleszcz OFM Conv.
 • 4 dni temu
 • 04:51

Mt 8, 5-11 "Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo...

wides.pl Y8d1TGo7Zh8

Zielone Pastwisko 27.11.2022 „ADWENT" Mt 24, 37 44 o. Piotr Kleszcz OFM Conv.
 • 1 tyg temu
 • 05:13

Mt 24, 37-44 "Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed...