Wynik wyszukiwania dla: klasisty

wides.pl hFSa_RKxIXQ

Obliczanie trapezu prostokątnego Zadania do sprawdzianu 8 klasisty | Matfiz24.pl
 • 4-7-2022
 • 03:03

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/egzaminy W trapezie prostokątnym górna podstawa jest 2 razy krótsza od dolnej podstawy. Kąt nachylenia...

wides.pl yFyKWx-bxIk

Obliczanie pola i obwodu trójkątów 45 45 90 Sprawdzian 8 klasisty | Matfiz24.pl
 • 27-6-2022
 • 08:02

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadania przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

wides.pl sj5OHz85xcs

Pole i obwód w trójkącie 45 45 90 Sprawdzian 8 klasisty | Matfiz24.pl
 • 27-6-2022
 • 10:42

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadania przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki.

wides.pl UYizFuNn9KM

Jak obliczyć objętość graniastosłupa? Egzamin 8 klasisty 2022 | Matfiz24.pl
 • 25-6-2022
 • 01:50

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/egzaminy Egzamin ósmoklasisty matematyka 2022. Zadanie 19 Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa...

wides.pl 5Fr7qP6Dg18

Jak obliczyć obwód i pole trójkąta 45 45 90 Sprawdzian 8 klasisty | Matfiz24.pl
 • 25-6-2022
 • 06:38

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadania do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

wides.pl qhiokrEESH8

Jak obliczyć długość przekątnej rombu? Egzamin 8 klasisty 2022 | Matfiz24.pl
 • 24-6-2022
 • 02:25

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/egzaminy Egzamin ósmoklasisty matematyka 2022. Zadanie 18 Dany jest romb . Obwód tego rombu jest równy 52...

wides.pl D_9h15pqXZs

Jak obliczyć prędkość? Egzamin 8 klasisty 2022 | Matfiz24.pl
 • 24-6-2022
 • 01:31

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/egzaminy Egzamin ósmoklasisty matematyka 2022. Zadanie 17 Kierowca przejechał ze stałą prędkością trasę o...

wides.pl fv6Yxr3aE00

Zadanie z procentem Egzamin 8 klasisty 2022 | Matfiz24.pl
 • 23-6-2022
 • 02:55

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/egzaminy Egzamin ósmoklasisty matematyka 2022. Zadanie 16 Do wykonania naszyjnika Hania przygotowała 4...

wides.pl Gmfc2FXQ-HQ

Jak obliczyć pole i obwód trapezu? Egzamin 8 klasisty 2022 | Matfiz24.pl
 • 23-6-2022
 • 02:33

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/egzaminy Egzamin ósmoklasisty matematyka 2022. Zadanie 15 Na rysunku przedstawiono trapez zbudowany z...

wides.pl UH11YIqBLfg

Rachunek prawdopodobieństwa Egzamin 8 klasisty 2022 | Matfiz24.pl
 • 22-6-2022
 • 02:05

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/egzaminy Egzamin ósmoklasisty matematyka 2022. Zadanie 14 W pudełku było wyłącznie 6 kulek zielonych i 8...