Dr Zbigniew Kękuś: "Rzecznik Adam Bodnar musi mnie zadenuncjować o antysemityzm" POSTIROL


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=mhMz1Y0922Y