DMCA/Abuse/Naruszenie praw

Jeżeli trafisz na nielegalne pliki na stronie wides.pl, prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail (w treści podając URL do filmu lub jego ID oraz powód wykroczenia) na adres muny88pl@gmail.com aby poinformować nas o materiałach chronionych prawem autorskim, pornografii, prześladowaniach bądź innych plikach, naruszających warunki użytkowania serwisu wides.pl. Niewłaściwe pliki łamiące regulamin wides.pl zostaną usunięte w ciągu 12-24 godzin.