Destrukcja: Świat, jaki znamy, ma zniknąć. Dariusz Rozwadowski o...

Wspomóż nas wpłacając dobrowolną kwotę nr konta (PKO BP): 81 1020 4900 0000 8502 3142 0193 tytułem: darowizna na wRealu24 Darowizna PayPal Subskrybuj i wspomagaj naszą platformę medialną: Zapraszamy na: Subskrybuj Kanał: Facebook: Twitter: Stronę: Destrukcja: Świat, znamy, zniknąć. Dariusz Rozwadowski przemocy ideologicznej


Najlepsze komentarze:

Marek Z... Nic tak nie otwiera oczu jak prawda! Poznaj fragment pozycji ks. dr Stanisława Trzeciaka – Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce:
Rozdz. XXX - DWA PRZECIWNE ŚWIATY
Przebija się tu zatem duch dwóch oddzielnych światów: świata żydowskiego
i chrześcijańskiego, duch nienawiści i zemsty u żydów i duch miłości i przebaczenia
u chrześcijan. Na tle powyższych zestawień można zrozumieć, dlaczego
żydzi w Jeruzalem występowali tak wrogo przeciw Chrystusowi Panu,
dlaczego również z taką zawiścią prześladowali Apostoła narodów, dlaczego na
podstawie tylko samego podejrzenia, że on, chodząc po mieście z Trofimem
Efezjaninem, ochrzczonym, ale nie obrzezanym, a zatem z gojem, mniemali "że
Paweł wprowadził go do świątyni" i "kiedy Pawła zobaczyli w świątyni, rzucili
się nań wołając: mężowie bracia ratujcie! Ten człowiek, przeciw ludowi i Zakonowi
i miejscu temu wszędy wszystkich ucząc, nadto i gojów wprowadził do
tego miejsca świętego... I wzruszyło się wszystko miasto i stało się zbiegowisko
ludu i porwawszy Pawła wlekli go poza świątynię, aby go zabić, po drodze go
bijąc"311.
"Kiedy zaś tysiącznik załogi rzymskiej, z oddziałem wojska, przeszkodził
temu, wołali ustawicznie: «strać go». Tysiącznik rzymski, przypuszczając, że
dostał się do rąk jego jakiś nadzwyczajnie niebezpieczny zbrodniarz, kazał go
związać dwoma łańcuchami, Paweł zaś, otrzymawszy pozwolenie na przemówienie
do wzburzonego tłumu, rozpoczął mówić po żydowsku i nastała
wielka cisza. Słuchali go spokojnie, kiedy mówił o swoim nawróceniu aż do
słów, kiedy Jezus, objawiwszy się jemu rzekł: «idź, boja posyłam cię daleko do
pogan = gojów». Te słowa na nich tak podziałały, że gwałtownie zaczęli wołać:
«zgładź z ziemi tego, nie jest godzien żyć». A gdy oni wrzeszczeli i rzucali szaty
swe i rzucali proch w powietrze, rozkazał go tysiącznik wprowadzić do obozu
i męczyć, aby się dowiedzieć, dla jakiej przyczyny tak nań wołają"312.
Ta próba psychiki tłumu żydowskiego wyjaśnia nam, jak zachowywali się
żydzi w praktyce wobec gojów i jak na nich patrzyli pod względem religijnym.
Z całego zaś powyższego zestawienia zrozumiemy wielkość ducha Apostoła
narodów, jego heroiczne wysiłki w niezmordowanej walce przeciw uprzedzeniu,
zasklepieniu się narodu żydowskiego w stosunku do gojów, zrozumiemy
również te szalone trudności, jakie spotykał wszędzie w swej apostolskiej
pracy ze strony żydów, ocenimy zarazem to nadzwyczajne poświęcenie się
i hart ducha, że mimo ustawicznych walk i borykania się z przeciwnościami nie
ugiął się, przetrwał, głosząc tę samą naukę słowem i piórem nawet w więzieniu,
którą wreszcie zapieczętował męczeńską śmiercią.
Na tle pojęć żydowskich o gojach zrozumiemy również, dlaczego ci stosunkowo
nieliczni żydzi, którzy przyjęli chrześcijaństwo, wnosili wszędzie ferment
w młodych gminach chrześcijańskich, wywoływali spory religijne i
herezje
i szkodzili Kościołowi. W późniejszych zaś wiekach przyjmują chrzest pozornie,
a w duszy zostajążydarni, jak marani w Hiszpanii lub frankiści w Polsce,
szkodzili nie tylko Kościołowi, ale i tym narodom i państwom, wśród których
żyli, bo odgrywali rolę dywersantów, starając się te państwa rozłożyć od
wewnątrz.
___________________________________________________________
31l) Act. 21.27-32.
312) Act. 22. 21-24.
str. 109

Nic tak nie otwiera oczu jak prawda! Poznaj fragment pozycji ks. dr Stanisława Trzeciaka – Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce:
Rozdz. XXX - DWA PRZECIWNE ŚWIATY cd.
Jako naród nie tylko chrześcijaństwa nie przyjęli, ale przeciwnie wrogo się
do niego zawsze odnosili i do dziś dnia wrogo się odnoszą.
Nauka Chrystusa Pana, dająca wszystkim narodom równość praw i równość
obowiązków, była według ich podwójnej etyki i podwójnej moralności dla nich
nie do przyjęcia. Pozbawiała ich tej urojonej wyższości nad narodami i upstrzonych
przywilejów wybranego narodu. Do tolerancji narodowej nie byli nigdy
zdolnymi. Ich szowinizm narodowy i fanatyzm religijny, przebijający się tak
jaskrawo, jak widzieliśmy na przykładzie w stosunku do Apostoła narodów,
świadczy najwidoczniej, jak nienawidzili gojów, z jaką wyłącznością odnosili
się nie tylko do nich, ale i do Pana Boga, jak nie mogli pojąć, by ten Bóg był
Bogiem wszystkich narodów.
Dlatego to wystąpili przeciw nauce Chrystusa, bo ona zrównywała wszystkie
narody.
Nauka ta przeciwna była duchowi żydowskiemu i semickiemu w ogóle,
podczas gdy aryjskie narody względnie chętnie i łatwo ją przyjmowały.
Nauka ta trafiała im do ich duszy i do ich usposobienia, gdy tymczasem była
ona wprost przeciwną duszy żydowskiej, skażonej podaniami starszych czyli
objaśnieniami Starego Testamentu rabinistyczno-talmudycznym sposobem.
Talmud zatem jest źródłem zła i źródłem wszystkich nieszczęść żydowskiego
narodu. Talmud w swoim zarodku, to jest jako prawo ustne, nieskodyfikowane,
oddzielał żydów od Jezusa Chrystusa i dotąd oddziela ich jeszcze od jego nauki.
str. 110
Chrystus Pan surowo zwalczał talmudyczne zasady, jako podanie starszych.
W ciągu wieków całych surowo zwalczał je i Kościół. Obowiązkiem jest zatem
i każdego chrześcijanina, który chce naśladować Jezusa, naśladować Go w Jego
życiu całym, a również i w zwalczaniu faryzeizmu i talmudyzmu we wszystkich
jego przejawach i formach.
Obowiązek ten jeszcze więcej obciąża Kapłanów. W stosunku zaś do żydów,
celem wykazania im niedorzeczności i szkodliwości w życiu społecznym zasad
talmudycznych, a raczej celem uchronienia się od zła społecznego pochodzącego
z Talmudu, powinno się prawo talmudyczne do nich zastosować, o ile
to da się pogodzić z nauką chrześcijańską. "Jaką miarą mierzyć będziecie, taką
wam odmierzą"313, powiedział Zbawiciel. Te zatem Jego słowa upoważniają nas,
byśmy prawa talmudyczne, jakie żydzi zastosowujądo chrześcijan i my do nich
zastosowali. Mierzmy żydów miarą żydowską!

___________________________________________________________
3l3) Matth. 7. 2.
str. 111

Pamiętaj: i Ty możesz być Trzeciakiem!
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCiwsDgj8mJnsGOr6oN-2OVQ