Abp Ryś: Kim jest Mesjasz i jakie jest Jego zadanie? | Łódź 2020 Archidiecezja Łódzka


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=VtrnpV8a6Qw