Czas pożegnać ten cudujący deck! Spell Mage Hearthstone Deck Barrens Mateusz 'MKRR' Krzesiński


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=tWmOX-DD_C8