Konferencja Evangelii gaudium | 6 maja 2021 | Wyższe Seminarium Duchowne | Łódź 2021 Archidiecezja Łódzka


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=_9WL6rnHunU