1 107 Wyznacz cztery kolejne liczby naturalne a parzyste, których suma wynosi 68 Akademia Matematyki Piotra Ciupaka


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Xa3PPHs4pYY