Czy unikniemy 4 fali pandemii? - Zbigniew Gryglas PiS


Unikniemy 4 fali dzięki szczepieniom
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=mblEKFmdtxQ