Jak napisać dobry biznesplan? | Najczęściej popełniane błędy początkujących przedsiębiorców | ASBiRO - UczelniaASBIRO


Dowiesz się: ✔️ Dlaczego nawet do 50 % biznesów upada już w pierwszym roku działalności? ✔️ Komu potrzebny jest biznean? ✔️ Z jakich części składa się biznean? ✔️ Jakie błędy są najczęściej popełniane na etapie przygotowań do rozpoczęcia swojej działalnoś
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=SABeWfTWMJk