Poczet wielkich Polaków: Franciszek Jakowczyk "Karny" - Radio Maryja


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=d_mrB7KcdX8