1vs5? Nie ma problemu! Czas na najlepsze akcje 4. tygodnia ESL Mistrzostw Polski! - ESL Polska


Sobol w sytuacji 1vs5, skrzynka z fenomenalnym 1vs3 na zakończenie mapy, a to nie wszystko. Przed Wami najlepsze zagrania 4. tygodnia ESL Mistrzostw Polski! Znajdziesz nas na: ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Zapisz się na turnieje ESL! #E
Najlepsze komentarze do filmu "1vs5? Nie ma problemu! Czas na najlepsze akcje 4. tygodnia ESL Mistrzostw Polski!":

Skrzypek: dojebane akcje
KuzmyN: nikt chyba nie powie że w polsce nie ma dobrych graczy
MejT781: box i skrzynka to ci sami zawodnicy?
Geralt [Sabatiel]: Krytyczny zestaw pytań, pobudzający logiczne myślenie w odniesieniu do wyznania rzymskokatolickiego.
1.) Jak przestrzegać dziesiąte przykazanie według podziału katolickiego które brzmi ,,ani żadnej rzeczy która jego jest''?

2.) Jak chodzenie na klęczkach wokół obrazu Czarnej Madonny, albo wożenie obrazu z eskortą straży pożarnej, gdzie na drodze przejazdu obrazu ludzie przyozdobili pobocze drogi wstążkami, jak takie praktyki mają się do przykazania z dekalogu które brzmi tak.
Wj 20:4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja YHWH, twój Bóg, jestem Bogiem gorliwym, ..

3.) Który dzień tygodnia Bóg w przykazaniu z dekalogu nakazał święcić(hebr. oddzielać)? Pierwszy dzień tygodnia(niedziele) czy siódmy dzień tygodnia?

4.) Dlaczego w katolickiej Biblii Tysiąclecia nie ma wersu Dz 8:37? Chodzi o wers który mówi że chrzest(zanurzenie) powinien być świadomym wyborem . A tak brzmi ten wers "cóż przeszkadza, abym został ochrzczony? 37 Odpowiedział Filip: Można, jeżeli wierzysz z całego serca. Odparł mu: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym."
Po co kler odprawia egzorcyzmy nad nieświadomymi niemowlętami? A tutaj początek formuły Egzorcyzmu chrzcielnego używanej powszechnie do połowy lat 70. "Zaklinam cię, wszelki duchu nieczysty,.." Pytanie w kontekście wzywania(przyzywania) złego bytu nad bezbronnym niemowlęciem. Co jeśli niemowlę jest czyste(niewinne), a ksiądz nad nim zwraca się do nieczystego(złego)? Czy to nie przypomina sytuacji z lekarzem, który aby miał pracę(woda na młyn), pacjent musi być chory albo zachorować?

5.) Jak celibat i problem pedofilii wśród kleru ma się do zalecenia apostoła Pawła z 1 Tym 3:2? Które brzmi tak, cytuje. "Biskup(nadzorca, starszy) więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny.... Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?"

6.) Skąd kler wie że Wojtyła jest w niebie, kler ma w niebie kamery? Czy ta komisja która go ogłosiła świętym brała pod uwagę ze krył pedofilii i całował koran? Czy to Bóg decyduje o zbawieniu czy komisja katolicka?
Skąd wiadomo że święci są w niebie? Czy tylko mi system świętych katolickich w sensie patronów, przypomina panteon pogańskich bogów gdzie każdy odpowiadał za jakąś sferę życia? Jak nauka o byciu świadomym w niebie albo w czyśćcu od razu po śmierci ma się do np. tego wersu? 1 Tes 4:15 "..my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli."

7.) Jak nauczanie katolickie polegające na modlitwie o wstawiennictwo do świętych(zmarłych), jak to ma się do zakazu Boga z Biblii aby nie kontaktować się ze zmarłymi, albo do braku gwarancji że dany zmarły nas słyszy i jest w niebie?

8.) Jak pogodzić naukę o wiecznym dziewictwie Mari z tym że Maria rodziła naturalnie a nie cesarskim cięciem? Jak fragment z ewangelii gdzie napisano że Józef nie obcował z Marią dopóki nie urodziła Jezusa Mat 1;25, jak go pogodzić z silnie akcentowanym przez katolików zwrocie Maryja Zawsze Dziewica?
Czy ktoś się zastanawiał nad znaczeniem określenia ,,Matka Boska''. Jaka jest matka?-jest boska. Jezus odziedziczył boskość po Ojcu Bogu. Po kim według katolicyzmu Maria odziedziczyła boskość aby nazywać ją Matką Boską?

Jak tytuły katolickiej Maryji jako królowa niebios, pośredniczka i współodkupicielka(nieoficjalnie), jak te funkcje mają się do tych wersów z Biblii? Jr 7:18 Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać. 1 Tm 2:5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. Rz 3:24 "a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie."

9.)Dlaczego katolicyzm przedstawia Maryję w symbolice nawiązującej do Słów które wypowiedział Bóg do węża? Chodzi o figury na których Maryja jest przedstawiana jako ta która depcze głowę węża, a przecież Bóg powiedział że to potomstwo(Niewiasty) ONO(np. Jezus) zdepcze węża a nie ONA(Niewiasta) Rdz 3:15.
Dlaczego katolicyzm przedstawia Niewiastę obleczoną w słońce z księżycem i 12 gwiazdami z 12 roz. Apokalipsy jako Maryję? Skoro nawet katolicki przypis z Biblii Tysiąclecia mówi że jest to symbol Ludu Bożego obu testamentów z pramatką Ewą i Marią włącznie. Symbolika 12 gwiazd to 12 plemion Izraela od 12 synów Jakuba(Izraela), potwierdzeniem jest historia Józefa brata Judy od którego pochodzi plemię JUDY(żydzi) i nazwa Religi JUDAizm. Józef miał sen że 11 gwiazd(braci) mu się pokłoni i słońce(ojciec) i księżyc(matka). Mówi o tym Rdz 37:9.

10.) Jak tytuł Ojca Świętego ma się do słów Jezusa z Jana 17:11, gdzie Jezus Ojcem Świętym nazywa Boga Najwyższego. Czy tylko mi się wydaje że w instytucji cezara rzymskiego czy tam papieża brak pokory?
Kto dał papieżowi władzę nad niebem, ziemią i podziemiem aby nosić potrójną koronę(tiara papieska) która symbolizuje taką władzę? W Biblii czytamy że Jezus otrzymał taką władzę od Ojca a nie papież.

11.) Dlaczego wiele starych kościołów jest zbudowanych na dawnych cmentarzach? Po co relikwie pod ołtarzem (np. ludzkie palce), jak to pogodzić z nakazem Boga aby unikać martwego jako czegoś nieczystego? Ja nie przypominam sobie aby Jezus położył trupa pod stołem na ostatnią wieczerze.

12.) Jak słowa Jezusa z Mat 16:18 poprawnie przetłumaczone czyli "a bramy krainy umarłych go nie przemogą". Jak to ma się do świątyń katolickich budowanych często na dawnych cmentarzach? Chodzi o kościoły(kości+ściółka). Pytanie w kontekście budowli a nie zgromadzenia, gdzie znajduje się ta brama na cmentarz albo do krainy umarłych?

13.) Dlaczego tłumacze katoliccy do Biblii Tysiąclecia dopisali w Mat 16:18 zwrot ,,czyli skała'' którego nie ma w greckim tekście?
Przypominam że Piotr po grecku to πετρος (Petros) kamień a Skała to πετρα (Petra).
W ST Skałą nazywany był Bóg, poniżej przykład.
„Bo któż jest Bogiem, prócz Pana(YHWH) lub któż jest skałą, prócz Boga naszego? ” (2Sm 22:32)
Poprawne tłumaczenie z greki Mat 16:16-18 "Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, i na tej Skale zbuduję zgromadzenie moje, a bramy krainy umarłych go nie przemogą"
Pytanie. Czy Jezus mówiąc o Skale mógł nawiązywać do poprzedniego zdania gdzie mówił o Bogu Ojcu który w ST był określany Skałą?

14.) Czy gdy założymy że Jezus mówił o chlebie symbolicznie (to jest moje ciało), czy w takim przypadku możemy założyć że katolicy wierzą i głoszą innego Jezusa zwanego Eucharystycznym?
Przypominam że Bóg chciał wytracić Izraelitów za to że sporządzili cielca i twierdzili że cielec to Bóg(Elohim) który ich uwolnił z Egiptu. Czy to nie podobna kategoria bałwochwalstwa?

Zapis z Soboru Trydenckiego KANON I: "Jeżeli ktokolwiek zaprzeczy, że ciało i krew razem z duszą i Bóstwem naszego Pana Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus są prawdziwe, rzeczywiste i cieleśnie obecne w sakramencie Przenajświętszej Eucharystii i jeżeli twierdzi, że jest On tam tylko w sposób symboliczny — to niech będzie przeklęty!"
Jakbyśmy się czuli gdyby ktoś twierdził że jesteśmy dosłownie złotym posągiem albo waflem?

Jak poniższy wers ma się do cudów eucharystycznych albo do nauki katolickiej że komunia to literalnie i dosłownie Jezus z ciała? O czym mówi również powyższy cytat z Soboru Trydenckiego. Mat 24:23:26 Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo: Tam, nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni, nie chodźcie tam! Oto wewnątrz domu, nie wierzcie!

15.) Jak słowa powtarzane przez katolików na każdej mszy które brzmią "Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich..", jak te słowa mają się do poniższych cytatów z Biblii?
Hbr. 10:12. ,,Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej.''
J 19:30 "A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się!"
Ciekawostka, Jezus spożywał ostatnią wieczerze(wieczorówkę) paschalną przy(na) stole a nie przy(na) ołtarzu. Stoły są do jedzenia a ołtarze do składania ofiar.

16.) Po co w katolicyzmie system kapłański podobny do starotestamentowego kapłaństwa z plemienia Lewiego? Przypominam że w ST kapłaństwo było związane ze składaniem ofiar i świątynią Boga w której w chwili śmierci Jezusa zasłona została przerwana. Z kolei w roku 70 n. e. świątynia została zburzona przez Rzymian co przepowiedział Jezus i do dzisiaj jej nie ma.
Poniżej wersy do analizy w kontekście świątyni.
1 Kor 3:16 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?
J 2:16,21 Jezus w odpowiedzi rzekł im: "Zburzcie tę świątynię, a w trzy dni ją odbuduję"...On jednak mówił o świątyni swego ciała.

17.) Które zalecenia dietetyczne są ważniejsze? Zalecenia które ustalił katolicyzm-jedz w piątki rybę bez mięsa, czy zalecenia Boga-nie jedz świni, kruków, myszy itd.
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=YxUUQiWvtPY