Relacja terapeutyczna Joanna Gruhn Devantier, Zofia Szynal - Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS


W trakcie spotkań psychoterapeutycznych, kształtuje się szczególna więź, która ma służyć procesowi leczenia i w pewien sposób go wspierać. Nawiązanie dobrej komunikacji z terapeutą oraz wzajemne zaufanie pozwalają na osiągnięcie oczekiwanych zmian. Czy za
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=axE4OW9SyAQ