s. Anna Potręć o Kapitule Generalnej Sióstr Służebniczek | Łódź 2022 - Archidiecezja Łódzka


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=zKxGl66DWiw