Liczba zestawów ubrań zadanie z kombinatoryki - Matemaks


Zadanie ze strony z materiałami treningowymi od CKE do matury od 2023 roku: Spis: 0:00 zadanie 1 0:56 zadanie 2
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Vsjq8yXL0Ik