Samochody to babci specjalność - Kuba Post


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=WtMZ3ObuzfY