Bronisław Wildstein rozmowa o wczesnych książkach pisarza. - Blogpressportal


Rozmowa o trzech pierwszych książkach Bronisława Wildsteina, wznowionych przez Państwowy Instytut Wydawniczy: \"Jak woda\", \"Brat\" i \"O zdradzie i śmierci\". Z Autorem rozmawiają poeta, krytyk i historyk literatury, Wojciech Kudyba, oraz teoretyk i his
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=fIuZFc729CA