Źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig

Kanał: Maskacjusz TV

Chrześcijanin w dialogu 2 o. Maciej Biskup OP
 • 37 min. temu
 • 52:34

„Chrześcijanin w dialogu. Dia-Logos” to tytuł wykładu, jaki 18 maja 2019 r. wygłosił w Łodzi o. Maciej Biskup OP. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu Dominikańskiej Szkoły Wiary w Łodzi. Część 2.

Chrześcijanin w dialogu 1 o. Maciej Biskup OP
 • 1 godz. temu
 • 49:55

„Chrześcijanin w dialogu. Dia-Logos” to tytuł wykładu, jaki 18 maja 2019 r. wygłosił w Łodzi o. Maciej Biskup OP. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu Dominikańskiej Szkoły Wiary w Łodzi. Część 1.

Chrześcijanin w dialogu 2 o. Maciej Biskup OP
 • 7 godz. temu
 • 52:34

„Chrześcijanin w dialogu. Dia-Logos” to tytuł wykładu, jaki 18 maja 2019 r. wygłosił w Łodzi o. Maciej Biskup OP. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu Dominikańskiej Szkoły Wiary w Łodzi. Część 2.

GodzinaCzytań | II Czytanie | 19 maja 2019
 • 10 godz. temu
 • 03:47

19 maja 2019 V Niedziela Wielkanocna Godzina Czytań, II Czytanie Kazanie św. Maksyma, biskupa Turynu Kazanie 53, 1-2. 4 Przez zmartwychwstanie Chrystusa rozwierają się bramy Otchłani, ziemia się odradza przez nowe dzieci Kościoła, Duch Święty otwiera niebo; rozwarta Otchłań zwraca umarłych, odrodzona ziemia rodzi zmartwychwstałych, a do nieba wstępują zbawieni. Także i dobry łotr wchodzi do raju, ciała świętych wchodzą do Miasta świętego; umarli powracają do życia, przez zmartwychwstanie Chrystusa wszystkie elementy zmierzają ku...

PierwszeŚwiatło | 19 maja 2019 | Dz 14, 21b 27
 • 10 godz. temu
 • 02:22

19 maja 2019 #PierwszeŚwiatło - komentarz ks. Marcina Majdy do #PierwszeCzytanie (Dz 14, 21b-27) Czytanie z Dziejów Apostolskich Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do...

Bedeker liturgiczny 128 Qui, pridie
 • 10 godz. temu
 • 04:48

„Qui, pridie” to początek opisu ustanowienia Eucharystii w czasie Ostatniej Wieczerzy. Zaczyna się od słów „On to w dzień przed męką”. W czasie tej modlitwy dochodzi do przeistoczenia. O tej części Kanonu mówi ks. Sławomir Sosnowski, liturgista.

Abp Grzegorz Ryś do diakonów
 • 16 godz. temu
 • 19:27

Przed zamykaniem się w plebaniach przestrzegał abp Grzegorz Ryś alumnów, którym udzielał święceń diakonatu. Metropolita łódzki tłumaczył, że w ramach posługi mają ludziom nie mówić - a pokazywać - że Bóg jest Ojcem. Oznacza to, że muszą cały czas być w ojcowskiej relacji z innymi ludźmi. W sobotę 18 maja 2019 r. święcenia diakonatu otrzymało 7 alumnów.

GodzinaCzytań | II Czytanie | 18 maja 2019
 • 1 dni temu
 • 03:37

18 maja 2019 IV tydzień Okresu Wielkanocnego Godzina Czytań, II Czytanie Z komentarza św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa, do Listu do Rzymian Rozdział 15, 7 Wszyscy razem tworzymy jedno ciało i jesteśmy nawzajem dla siebie członkami, a łączy nas w jedno Chrystus więzią miłości: „On bowiem obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur wrogości i pozbawił mocy Prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach”. Niech więc panuje między nami zgodność uczuć, i gdy jeden cierpi, niech współcierpią z nim inni, a gdy...

PierwszeŚwiatło | 18 maja 2019 | Dz 13, 44 52
 • 1 dni temu
 • 02:43

18 maja 2019 #PierwszeŚwiatło - komentarz ks. Marcina Majdy do #PierwszeCzytanie (Dz 13, 44-52) Czytanie z Dziejów Apostolskich W następny szabat, po kazaniu Pawła w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej, zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do...

GodzinaCzytań | II Czytanie | 17 maja 2019
 • 2 dni temu
 • 03:37

17 maja 2019 IV tydzień Okresu Wielkanocnego Godzina Czytań, II Czytanie Z Listu św. Klemensa I, papieża, do Koryntian Rozdział 36, 1-2. 37-38

PierwszeŚwiatło | 17 maja 2019 | Dz 13, 26 33
 • 2 dni temu
 • 02:39

17 maja 2019 #PierwszeŚwiatło - komentarz ks. Marcina Majdy do #PierwszeCzytanie (Dz 13, 26-33) Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze: «Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jeruzalem i ich zwierzchnicy nie uznali Jezusa, a potępiając Go, wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił. Gdy...

Chcę zebrać milion | rozmowa z ks. Przemysławem Szewczykiem
 • 2 dni temu
 • 05:11

Milion złotych dla Aleppo chce zebrać ks. Przemysław Szewczyk, prezes łódzkiego stowarzyszenia „Dom Wschodni”. Pieniądze będą przeznaczone na wybudowanie basenu w ośrodku dla dzieci i młodzieży Terre Sainte. Zbiórka prowadzona jest na Facebooku pod hasłem „Dla młodych Aleppo” (https://www.facebook.com/donate/889283608077595) i zakończy się 17 czerwca 2019 r.

GodzinaCzytań | II Czytanie | 16 maja 2019
 • 3 dni temu
 • 03:55

16 maja 2019 IV tydzień Okresu Wielkanocnego Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski Godzina Czytań, II Czytanie Z encykliki papieża Piusa XII Encyklika Invicti athleta Christi; AAS 49 (1957) 321-331

PierwszeŚwiatło | 16 maja 2019 | Ap 12, 10 12a
 • 3 dni temu
 • 02:19

16 maja 2019 #PierwszeŚwiatło - komentarz ks. Marcina Majdy do #PierwszeCzytanie (Ap 12, 10-12a) Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła Ja, Jan, usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo strącony został oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarża ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali życia aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy”.

GodzinaCzytań | II Czytanie | 15 maja 2019
 • 3 dni temu
 • 03:44

15 maja 2019 IV tydzień Okresu Wielkanocnego Godzina Czytań, II Czytanie Z traktatu św. Hilarego, biskupa, O Trójcy Świętej Księga 8, 13-16

O samotności | abp Grzegorz Ryś
 • 4 dni temu
 • 32:55

Abp Grzegorz Ryś odwiedził 14 maja 2019 r. szkołę Dzieci Światłości w Łodzi. Podczas spotkania powiedział konferencję o samotności. Odpowiadał też na pytania zebranej w dolnym kościele MBZ młodzieży.

PierwszeŚwiatło | 15 maja 2019 | Dz 12, 24 – 13, 5a
 • 4 dni temu
 • 02:17

15 maja 2019 #PierwszeŚwiatło - komentarz ks. Marcina Majdy do #PierwszeCzytanie (Dz 12, 24 – 13, 5a) Czytanie z Dziejów Apostolskich Słowo Pańskie szerzyło się i rosło. Barnaba i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jeruzalem, zabierając z sobą Jana, zwanego Markiem. W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie...

Abp Grzegorz Ryś o najbardziej samotnej Wigilii
 • 4 dni temu
 • 03:58

Abp Grzegorz Ryś odwiedził 14 maja 2019 r. szkołę Dzieci Światłości w Łodzi. Podczas spotkania powiedział konferencję o samotności. Odpowiadał też na pytania zebranej w dolnym kościele MBZ młodzieży. Jedno z pytań dotyczyło najdłuższego okresu samotności i jak abp Ryś poradził sobie z nią.

Tylko nie mów nikomu rozmowa z ks. Przemysławem Szewczykiem
 • 4 dni temu
 • 12:46

O konieczności reformowania Kościoła, systemowego otwarcia na potrzeby ubogich i konsekwencjach publikacji filmów dotyczących grzechów Kościoła mówi ks. Przemysław Marek Szewczyk w rozmowie z Łukaszem Głowackim.

Tylko nie mów nikomu | Sebastian Adamkiewicz
 • 4 dni temu
 • 05:22

Opinia Sebastiana Adamkiewicza, historyka i publicysty, po obejrzeniu filmu „Tylko nie mów nikomu”.