Kanał: Archidiecezja Łódzka

wides.pl GFO52arCVng
Zielone Pastwisko 28.01.2022 "GRZECH DAWIDA" 2 Sm 11, 1 4a. 5 10a. 13 17; Mk 4, 26 34 o. Piotr K
 • 6 godz. temu
 • 04:47

2 Sm 11, 1-4a. 5-10a. 13-17 "Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Ammonitów i oblegli Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Pewnego wieczora Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu: «To jest Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chittyty». Wysłał więc Dawid posłańców,...

wides.pl IIuMI7iPjr8
Abp Ryś: Jezus przyszedł na świat, aby dać Królestwo Boga | Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022
 • 17 godz. temu
 • 09:15

Słowo Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia powiedziane podczas nabożeństwa ekumenicznego sprawowanego w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Łodzi. #AbpRyś #ekumenizm #Łódź

wides.pl HNjcfJStZnE
Ks. Bankiewicz: Bóg chce nas przytulić do swojego serca | Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022
 • 17 godz. temu
 • 19:58

Nauka ks. Bankiewicza wygłoszona podczas nabożeństwa w Kościele Ewangelicko-Reformowanym, które było sprawowane w ramach Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan. #ekumenizm #jedność #Łódź

wides.pl vheYc8EzLi8
Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan | wywiad z duchownym katolickim i prawosławnym | Łódź 2022
 • 17 godz. temu
 • 32:33

Wywiad ks. Pawła Gabary- redaktora naczelnego Niedzieli Łódzkiej, który został przeprowadzony z duchownym katolickim i prawosławnym w ramach Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan. #Niedziela #wywiad #ekumenizm

wides.pl TctDcuOPI38
Schola parafii pw. św. Piotra i Pawła z Łodzi I Łódzkie Dni Modlitw o Jedność Kościoła I Łódź 2022
 • 1 dni temu
 • 13:31

#Ekumenizm #ModlitwaEkumeniczna #Kolędy #TydzieńEkumeniczny Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chórów i scholii, który odbył się z łódzkim Zborze Chrześcijan Baptystów w ramach łódzkich Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan.

wides.pl egHWg_1upKc
Chór Chrześcijańskiego Centrum Zwycięstwo z Łodzi IŁódzkie Dni Modlitw o Jedność Kościoła IŁódź 2022
 • 1 dni temu
 • 11:43

#Ekumenizm #ModlitwaEkumeniczna #Kolędy #TydzieńEkumeniczny Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chórów i scholii, który odbył się z łódzkim Zborze Chrześcijan Baptystów w ramach łódzkich Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan.

wides.pl uR80-MvNoNs
Chór Kościoła Ewangelicko Augsburskiego ze Zgierza I Łódzkie Dni Modlitw o Jedność I Łódź 2022
 • 1 dni temu
 • 08:29

#Ekumenizm #ModlitwaEkumeniczna #Kolędy #TydzieńEkumeniczny Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chórów i scholii, który odbył się z łódzkim Zborze Chrześcijan Baptystów w ramach łódzkich Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan.

wides.pl EhogtOGsBjQ
Młodzieżowy Chór Kościoła Starokatolickiego Mariawitów I Łódzkie Dni Modlitw o Jedność I Łódź 2022
 • 1 dni temu
 • 07:40

#Ekumenizm #ModlitwaEkumeniczna #Kolędy #TydzieńEkumeniczny Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chórów i scholii, który odbył się z łódzkim Zborze Chrześcijan Baptystów w ramach łódzkich Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan.

wides.pl JfKfH3bJdes
Chór Kościoła Ewangelicko Augsburskiego z Łodzi I Łódzkie Dni Modlitw o Jedność Kościoła I Łódź 2022
 • 1 dni temu
 • 05:32

#Ekumenizm #ModlitwaEkumeniczna #Kolędy #TydzieńEkumeniczny Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chórów i scholii, który odbył się z łódzkim Zborze Chrześcijan Baptystów w ramach łódzkich Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan.

wides.pl NBdbc82-noo
Chór Kościoła Chrześcijan Baptystów z Łodzi I Łódzkie Dni Modlitw o Jedność Kościoła I Łódź 2022
 • 1 dni temu
 • 10:11

#Ekumenizm #ModlitwaEkumeniczna #Kolędy #TydzieńEkumeniczny Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chórów i scholii, który odbył się z łódzkim Zborze Chrześcijan Baptystów w ramach łódzkich Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan.

wides.pl vUm70KJjBag
Zielone Pastwisko 27.01.2022 "MIARA MIŁOŚCI" Mk 4, 21 25 o. Piotr Kleszcz OFM Conv.
 • 1 dni temu
 • 06:41

Mk 4, 21-25 "Jezus mówił ludowi: «Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!» I mówił im: «Baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dodane; a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma»."...

wides.pl dL0bPo4zFSk
Abp Ryś: od nas zależą losy ziarna pokoju w świecie I Dzień modlitwy o pokój na Ukrainie I Łódź 2022
 • 2 dni temu
 • 08:43

#abpRyś #pokój #modlitwaopokój #Ukraina #PapieżFranciszek Homilia wygłoszona przez metropolitę łódzkiego podczas Eucharystii w intencji pokoju na Ukrainie - 26 stycznia 2022 roku. Materiał przygotował ks. Paweł Kłys.

wides.pl 1GydhGsSYI4
Zielone Pastwisko 26.01.2022 "TYMOTEUSZ I TYTUS" 2 Tm 1, 1 8; Tt 1, 1 5; Łk 10, 1 9 o. Piotr K.
 • 2 dni temu
 • 06:50

2 Tm 1, 1-8 "Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana! Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy nieustannie cię wspominam w moich modlitwach w nocy i we dnie. Pragnę cię zobaczyć – pomny na twoje łzy – by napełniła mnie radość na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała najpierw w twej babce, Lois, i w...

wides.pl BoSZDcEKgkM
Zielone Pastwisko 25.01.2022 "SZOK PAWŁA" Dz 9, 1 22 i Dz 22, 3 16 o. Piotr Kleszcz OFM Conv.
 • 3 dni temu
 • 06:51

Dz 9, 1-22 "Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jeruzalem mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań...

wides.pl fhwBaBLb0xE
Gore gwiazda Jezusowi | Małolipnicka Rodzina Kolpinga | Łódź 2022
 • 4 dni temu
 • 01:49

#Kolędy #KatedraŁódzka Występ Zespołu góralskiego Małolipnickiej Rodziny Koplinga w katedrze św. Stanisława Kostki w Łodzi. Materiał przygotował ks. Paweł Kłys

wides.pl a6FaXLjMgcg
Tyś jest Chlebem | Małolipnicka Rodzina Kolpinga | Łódź 2022
 • 4 dni temu
 • 02:44

#Kolędy #KatedraŁódzka Występ Zespołu góralskiego Małolipnickiej Rodziny Koplinga w katedrze św. Stanisława Kostki w Łodzi. Materiał przygotował ks. Paweł Kłys

wides.pl G2fNOgA3fa4
Hej idzie do nas | Małolipnicka Rodzina Kolpinga | Łódź 2022
 • 4 dni temu
 • 02:31

#Kolędy #KatedraŁódzka Występ Zespołu góralskiego Małolipnickiej Rodziny Koplinga w katedrze św. Stanisława Kostki w Łodzi. Materiał przygotował ks. Paweł Kłys

wides.pl qkWZZUviaHo
Zielone Pastwisko 24.01.2022 "KRÓLESTWO SPRZECZNOŚCI" Mk 3, 22 30 o. Piotr Kleszcz OFM Conv.
 • 4 dni temu
 • 04:53

Mk 3, 22-30 "Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza...

wides.pl tPhrpjTlv5o
Pastor Leszek Wakuła: dzielmy się świadectwem wiary | Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022
 • 4 dni temu
 • 09:56

Refleksja pastora Leszka Wakuły podczas ekumenicznego koncertu, który odbył się w Kościele Baptystów w Łodzi w ramach Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan. #ekumenizm #modlitwa #koncert

wides.pl xjmTMqXp-XE
Abp Grzegorz Ryś na Niedzielę Słowa Bożego 2022 | Łódź 2022
 • 5 dni temu
 • 19:41

#abpRyś #NiedzielaSłowaBożego #Homilia Homilia wygłoszona przez arcybiskupa Grzegorza Rysia w katedrze św. Stanisława Kostki w Niedzielę Słowa Bożego 2022 roku. Materiał przygotował ks. Paweł Kłys.