Kanał: Marek Duda

wides.pl InAS03003y0
Trójkąty podobne Matura podstawowa Maj 2020 | Matfiz24.pl
 • 1 dni temu
 • 08:00

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/matura Zadanie 29 (otwarte) - Planimetria

wides.pl IaQL0C5edNg
Prawdopodobieństwo Matura podstawowa Maj 2020 | Matfiz24.pl
 • 1 dni temu
 • 02:11

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/matura Zadanie 30 (otwarte) Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek – od jednego oczka do sześciu oczek. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że co najmniej jeden raz wypadnie ścianka z pięcioma oczkami.

wides.pl x88p4T0yWXY
Dowód matematyczny Wykaż, że Matura podstawowa Maj 2020 | Matfiz24.pl
 • 2 dni temu
 • 04:19

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/matura Zadanie 28 (otwarte) Wykaż, że dla każdych dwóch różnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność

wides.pl 4mAZQrmCUOw
Jak rozwiązać równanie w postaci iloczynowej? Matura podstawowa Maj 2020 | Matfiz24.pl
 • 2 dni temu
 • 04:34

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/matura Zadanie 27 (otwarte) - równanie rozwiązane 3 sposobami.

wides.pl Y-QNFzXY3lA
Jak obliczyć objętość stożka? Matura podstawowa Maj 2020 | Matfiz24.pl
 • 3 dni temu
 • 03:15

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/matura Zadanie 25 dotyczące obliczania objętości stożka.

wides.pl 2RMSObIvTX4
Jak rozwiązać nierówność kwadratową? Matura podstawowa Maj 2020 | Matfiz24.pl
 • 3 dni temu
 • 04:24

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/matura Zadanie 26 (otwarte) dotyczące rozwiązywania nierówności kwadratowej.

wides.pl sf1XbNqROHQ
Przekątna sześcianu Matura podstawowa Maj 2020 | Matfiz24.pl
 • 4 dni temu
 • 04:19

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/matura Zadanie 24 dotyczące obliczania pola powierzchni sześcianu.

wides.pl CTta-xPTyVg
Jak obliczyć medianę? Matura podstawowa Maj 2020 | Matfiz24.pl
 • 4 dni temu
 • 01:54

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/matura Zadanie 23 dotyczące obliczania mediany.

wides.pl qbrSZyCpd2Q
Stosunek boków Matura podstawowa Maj 2020 | Matfiz24.pl
 • 5 dni temu
 • 04:02

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/matura Zadanie 22 Pole równoległoboku

wides.pl fwxe3tGu52Q
Kombinatoryka Matura podstawowa Maj 2020 | Matfiz24.pl
 • 5 dni temu
 • 01:10

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/matura Zadanie 21 Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych utworzonych z cyfr: 1, 3, 5, 7, 9, w których cyfry się nie powtarzają?

wides.pl jJx6zxtLey8
Długość odcinka i symetria środkowa Matura podstawowa Maj 2020 | Matfiz24.pl
 • 6 dni temu
 • 03:43

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/matura Zadanie 20 Zadanie dotyczące symetrii środkowej.

wides.pl Tx4HNOYh-6g
Własności trygonometryczne Matura podstawowa Maj 2020 | Matfiz24.pl
 • 6 dni temu
 • 01:52

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/matura Zadanie 19 Trygonometria

wides.pl XUNjmTQFfeA
Jak wyznaczyć prostą przechodzącą przez 2 punkty? Matura podstawowa Maj 2020 | Matfiz24.pl
 • 1 tyg temu
 • 07:49

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/matura Zadanie 18 Prosta przechodząca przez punkty A = (3,-2) i B = (-1,6) jest określona równaniem: A. y=-2x+4 B. y=-2x-8 C. y=2x+8 D. y=2x-4

wides.pl I3-Gch90i0s
Kąt w okręgu Wpisany i środkowy Matura podstawowa Maj 2020 | Matfiz24.pl
 • 1 tyg temu
 • 01:02

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/matura Zadanie 17 Punkty A, B, C, D leżą na okręgu o środku w punkcie O. Kąt środkowy DOC ma miarę 118° (zobacz rysunek). Miara kąta ABC jest równa: A. 50 ° B. 48 ° C. 62 ° D. 31 °

wides.pl jASmeuvBPqk
Suma ciągu geometrycznego Matura podstawowa Maj 2020 | Matfiz24.pl
 • 1 tyg temu
 • 03:39

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/matura Zadanie 15 na obliczanie sumy ciągu geometrycznego.

wides.pl dabI1P48h9g
Współczynnik b funkcji liniowej Matura podstawowa Maj 2020 | Matfiz24.pl
 • 1 tyg temu
 • 01:45

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/matura Zadanie 16 Zadanie dotyczące obliczania współczynnika b funkcji liniowej.

wides.pl w2J27e-v4hM
Funkcja liniowa równoległa Matura podstawowa Maj 2020 | Matfiz24.pl
 • 1 tyg temu
 • 02:13

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/matura Zadanie 13

wides.pl 3ZbCywDjaMg
Różnica ciągu Matura podstawowa Maj 2020 | Matfiz24.pl
 • 1 tyg temu
 • 01:38

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/matura Zadanie 14 Jak obliczyć różnicę ciągu?

wides.pl LR7F_nUBQTA
Funkcja określona wzorem Matura podstawowa Maj 2020 | Matfiz24.pl
 • 1 tyg temu
 • 01:56

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/matura Zadanie 12 Funkcja f jest określona wzorem dla każdej liczby rzeczywistej x

wides.pl TmXGda24qIU
Wykres funkcji liniowej Współczynniki a i b Matura podstawowa Maj 2020 | Matfiz24.pl
 • 1 tyg temu
 • 04:05

Więcej testów na: https://matfiz24.pl/matura Zadanie 11 Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem f (x)= ax+b. Współczynniki a oraz b we wzorze funkcji f spełniają zależność